จัดการกับความกังวลเกี่ยวกับการถอนนิโคตินด้วยบุหรี่ไฟฟ้า