Người hâm mộ bóng đá, Người hâm mộ bóng đá – Tất cả chúng ta đều giống nhau