Các yếu tố có thể xác định tình trạng của đội NFL trong mùa giải bóng đá sắp tới